Blog ar gyfer merched a bechgyn sy'n siarad Cymraeg ac yn delio â phroblemau ffrwythlondeb

Mae 'Pêrs, bananas a mefus' yn flog sy'n sôn am lot o bethau yn ymwneud ag anffrwythlondeb, gan gynnwys triniaethau, clinigau, gwybodaeth arbenigwyr a phrofiadau personol. Oes oes gennych unrhyw gwestiynau/sylwadau neu hoffech gyfrannu i'r blog, gadewch neges isod neu ysgrifennwch at mefusdefis@yahoo.co.uk
Diolch!

Thursday, July 22, 2010

5-a-day

Siwd mae ferched a bechgyn! Dyma'r post cyntaf ar Pêrs, bananas a mefus, felly gwell i mi egluro'n hunan.

Dwi di bod yn meddwl am wneud hyn ers sbel...sef dechrau blog ar anffrwythlondeb. Dwi'n ffed yp o ddarllen babycentre a ivillage, er eu bod yn grêt. Dwi hefyd 'di cael digon o neud 'keyword searches' yn google a cherdded mewn i chatrooms a forums ble dwi jest ddim yn gallu ffeindio fy hun. Ac yn olaf, dwi di cael digon o fethu trafod y peth arlein yng Nghymraeg.

Felly, mae "Pêrs, bananas a mefus" yn flog ar gyfer merched a bechgyn sy'n siarad Cymraeg ac sy'n mynd trwy rhyw fath o broblemau ffrwythlondeb. Sdim ots os y'ch chi di bod yn trial am sbelen neu jest wedi dechrau. Sdim ots os oes gyda chi blant yn barod neu chi'n poeni am beidio byth bod yn rhieni, dyma'r lle.

Croeso!

No comments:

Post a Comment