Blog ar gyfer merched a bechgyn sy'n siarad Cymraeg ac yn delio â phroblemau ffrwythlondeb

Mae 'Pêrs, bananas a mefus' yn flog sy'n sôn am lot o bethau yn ymwneud ag anffrwythlondeb, gan gynnwys triniaethau, clinigau, gwybodaeth arbenigwyr a phrofiadau personol. Oes oes gennych unrhyw gwestiynau/sylwadau neu hoffech gyfrannu i'r blog, gadewch neges isod neu ysgrifennwch at mefusdefis@yahoo.co.uk
Diolch!

Monday, February 14, 2011

Polycystic Ovaries - pwr dabs â'r hen ofaris

So, naeth y doc ddweud mod gen i PCOS. Wel, falle ddim yn syndrome, jest y cysts. Soi'n gwybod. Sdim ots though, achos ma' rhywbeth yn bod, felly ar yr un llaw, da iawn, rhywbeth i ffocysio arno, ond ar y llaw arall, poen yn y pen ôl, cos dyw e ddim yn hawdd gweithio gyda PCOS.

Yn gyntaf dechreuais ar insulin tablets, Metformin, i weld os bydde nhw'n cael fi i ovulato eto. Naeth e weithio ond dim lwc.

Wedyn Clomid a Metformin am un mis, ond nes i gael cysts ar yr ovary oherwydd y Clomid yn stimiwleiddio gormod.

Beth ma' Clomid yn neud yw neud i ti gynhyrchu mwy o follicles yn y gobaith y bydd hwnna, gyda chwystrelliad o'r hormôn sy'n neud i ti ovulato yn dod â wy da mas o'r ovary i gwrdd â'r hen sberm.

Yn fy achos i, nes i greu gormod o follicles. Nethon nhw drial dod â'r ovulation mlaen pan dim ond un o'r follicles oedd yn ddigon aeddfed, ond yn y diwedd, naethon ni ddim dala a dwi di diweddu lan yn llawn cysts ar ôl y Clomid.

Felly, poen yn yr ovary dde a mis off y tablets. Byddwn yn trial meddygyniaeth newydd mis nesaf - chwystrelliadau dyddiol - eeek! - a wedyn yn gweld siwd eiff hwnna. Talk about romantic.