Blog ar gyfer merched a bechgyn sy'n siarad Cymraeg ac yn delio â phroblemau ffrwythlondeb

Mae 'Pêrs, bananas a mefus' yn flog sy'n sôn am lot o bethau yn ymwneud ag anffrwythlondeb, gan gynnwys triniaethau, clinigau, gwybodaeth arbenigwyr a phrofiadau personol. Oes oes gennych unrhyw gwestiynau/sylwadau neu hoffech gyfrannu i'r blog, gadewch neges isod neu ysgrifennwch at mefusdefis@yahoo.co.uk
Diolch!

Monday, August 16, 2010

Stress a gofid yn gallu gwneud cael babi yn fwy annodd

Stress 'can hamper chances of conceiving'

Darllenwch hwn - o'r International Federation of Gynecology and Obstetrics

Y darn gorau yw "He advised anyone trying to have a baby to relax and enjoy the experience." Rhywun wedi clywed hwnna o'r blaen?

Beth bynnag, ma' hwn yn bwynt diddorol a difrifol ac o'r diwedd mae'n edrych fel bod ymchwil difrifol wedi ei wneud yn ddiweddar ar y mater gan Brifysgol Rhydychen.

Yn ôl yr ymchwil, roedd y menywod oedd â lefelau uchel o alpha-amylase yn eu cegau (sef sylwedd sydd o bosib yn arwydd o straen emosiynol) yn fwy tebygol o gael problemau'n beichiogi.

I wybod mwy, gallwch ddarllen yr erthygl yma yn Saesneg yn yr Independent.