Blog ar gyfer merched a bechgyn sy'n siarad Cymraeg ac yn delio â phroblemau ffrwythlondeb

Mae 'Pêrs, bananas a mefus' yn flog sy'n sôn am lot o bethau yn ymwneud ag anffrwythlondeb, gan gynnwys triniaethau, clinigau, gwybodaeth arbenigwyr a phrofiadau personol. Oes oes gennych unrhyw gwestiynau/sylwadau neu hoffech gyfrannu i'r blog, gadewch neges isod neu ysgrifennwch at mefusdefis@yahoo.co.uk
Diolch!

Wednesday, August 4, 2010

What if? Fideo am anffrwythlondeb...

Des i ar draws y fideo yma ar Offbeat Mama - gwerth ei weld.

What IF? A Portrait of Infertility from Keiko Zoll on Vimeo.

No comments:

Post a Comment